ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Περιορισμός ευθύνης - δήλωση αποποίησης

Λαμβάνουμε το περιεχόμενό μας από μια ευρεία ποικιλία πηγών. Ο ιστοχώρος μας περιλαμβάνει γεγονότα, πληροφορίες, γνώμες και απόψεις που πιστεύουμε ότι ενδιαφέρουν τους επισκέπτες του ιστοχώρου. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του ιστοχώρου αυτού, δεν μπορούμε όμως να εγγυηθούμε για την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή τη σωστή απόδοση όλου του περιεχομένου στον ιστοχώρο μας, ειδικά αυτού που αναφέρεται σε τρίτες πηγές. Δεν επικυρώνουμε ή δε δεχόμαστε την ευθύνη για οποιεσδήποτε απόψεις, συστάσεις ή γνώμες που εκφράζονται.

Εάν επιλέξατε να έρθετε σε επαφή ή να συνάψετε συμφωνία με οποιονδήποτε τρίτο που αναφέρεται στον ιστοχώρο, αυτό θα γίνει με αποκλειστικά δική σας ευθύνη και εμείς δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για κάτι τέτοιο. Το περιεχόμενο που δημοσιεύουμε στον ιστοχώρο μας παρέχει κυρίως γενικές πληροφορίες και δεν έχει σκοπό να θεωρηθεί ως εξειδικευμένη συμβουλή ή οδηγία. Πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση για οποιαδήποτε ενέργεια βασιζόμενοι στις πληροφορίες που παρατίθενται στον ιστοχώρο αυτό, σας προτείνουμε να κάνετε τις απαραίτητες λεπτομερείς έρευνες και να συμβουλευθείτε τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών, έξω από αυτόν τον ιστοχώρο.

Αν και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα, δεν είμαστε ικανοί να παρέχουμε οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με την προστασία του ιστοχώρου από πιθανούς ιούς, ούτε μπορούμε να σας βεβαιώσουμε για της συμβατότητα της τεχνολογίας μας με όλους τους browsers ή τις πλατφόρμες υπολογιστών. Συνομολογείται δε ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα, ότι δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη, που πιθανόν προκύψει σε βάρος του χρήστη ή σε βάρος τρίτου, ανεξαρτήτως λόγου ή αιτίας, ακόμη και με υπαιτιότητά μας, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχομένων σφαλμάτων ή παραλείψεων στις παρεχόμενες πληροφορίες. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Χρήστης παραιτείται δυνάμει των όρων της παρούσας, κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσής του.

Πνευματική ιδιοκτησία - Copyright

Η πνευματική ιδιοκτησία και τα συναφή πνευματικά δικαιώματα του παρόντος ιστοχώρου, των δεδομένων που περιέχει, συμπεριλαμβανομένου του λογότυπου «Hug4Dogs», του συνθήματος και του εμπορικού σήματος, των γραφικών, της τεκμηρίωσης και των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιεί ανήκουν αποκλειστικά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη Hug4Dogs - Anastasia Tsoulia

Ο Χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί ή αναπαραγάγει ή τροποποιεί ή εκτυπώνει εν μέρει ή εξ' ολοκλήρου τις πληροφορίες για να τις μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο διαθέσει σε τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Ως τέτοιες ενέργειες ενδεικτικά αναφέρονται η χρήση του συνόλου ή μέρος των πληροφοριών για την έκδοση βιβλίων ή άλλων εντύπων ή για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου άλλων ηλεκτρονικών μέσων, όπως δισκέτες, CD-RΟΜ κλπ.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το ιστοχώρο αυτό, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εντούτοις, εάν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε για την διάδοση των στόχων της ομάδας μας μέσα από δικές σας δραστηριότητες, μπορείτε να το κάνετε αφού πρώτα μας ενημερώσετε και ζητήσετε την έγγραφη έγκρισή μας. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν συμφωνούμε να χρησιμοποιηθούν για κοινωνικό σκοπό, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε την πηγή και τους ιδιοκτήτες της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοχώρου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Κατά περιόδους, θα βρείτε σε αυτόν τον ιστοχώρο συνδέσεις με άλλες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο, εξωτερικές από την περιοχή μας. Τέτοιες συνδέσεις είναι εύκολα ευπροσδιόριστες μέσω της συμπεριφοράς τους: θα ανοίξουν πάντα ένα νέο παράθυρο στον υπολογιστή σας. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για την δική σας ευκολία. Ο ιστοχώρος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Ο ιστοχώρος αυτός σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Cookies

Ο ιστοχώρος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του ιστοχώρου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστοχώρου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους προώθησης και προβολής υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 
ask_the_expert_online

Covid-19

Hug4Pets_Pet_First_Aid
Hug4Pets_PPG_Project_tRade

Hug4PetsSign
Email:
Όνομα:
Επίθετο:

© Hug4Dogs.com - Anastasia Tsoulia Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων και λοιπών επιμέρους στοιχείων ανήκουν στη Hug4Dogs – Anastasia Tsoulia. Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, δημοσίευση και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση οποιουδήποτε στοιχείου έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή ή άλλη μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια της  Hug4Dogs.com - Anastasia Tsoulia

Copyright © Hug4Dogs. All Rights Reserved.