ΦΙΛΟΖΩΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Με τον Οδηγό αυτό με απλά λόγια και σε ελάχιστο χρόνο μπορεί ο Ενδιαφερόμενος - φιλόζωος και μη, να ενημερωθεί για τους κανόνες και τις συνθήκες που διέπουν τη συμβίωση με τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα και να βοηθηθεί στην καθημερινότητα του.
Για οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί εκτενέστερα μπορεί να επικοινωνήσει με το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Χρήστου Θ. Πέτκου (www.petkos.gr)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235/2014/Άρθρα 46 & 47 Τροποποίηση του ν. 4039/2012 (Α΄15)

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4039/2012

Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 2017/1992

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

 
ask_the_expert_online

Covid-19

Hug4Pets_Pet_First_Aid
Hug4Pets_PPG_Project_tRade

Hug4PetsSign
Email:
Όνομα:
Επίθετο:

© Hug4Dogs.com - Anastasia Tsoulia Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων και λοιπών επιμέρους στοιχείων ανήκουν στη Hug4Dogs – Anastasia Tsoulia. Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, δημοσίευση και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση οποιουδήποτε στοιχείου έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή ή άλλη μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια της  Hug4Dogs.com - Anastasia Tsoulia

Copyright © Hug4Dogs. All Rights Reserved.