Πριν ξεκινήσει η εκπαίδευση ενός σκύλου ή η διόρθωση μια προβληματικής συμπεριφοράς από έναν Θετικό Εκπαιδευτή ή έναν σύμβουλο συμπεριφοράς, θα πρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το μυαλό των σκυλιών μας. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να προσφέρουμε την κατάλληλη λύση.

Τα σκυλιά, ακριβώς όπως και οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές προσωπικότητες και αυτό που μπορεί να λειτουργεί για το ένα, μπορεί να μην λειτουργήσει για ένα άλλο. Προκειμένου να καθορίσει την καλύτερη μέθοδο ένας θετικός εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις διαφορετικές προσωπικότητες των σκύλων.

Καλύπτονται θέματα όπως:

  • Έρευνα
  • Αναπαραγωγή
  • Εκτροφή
  • Πρόωρη κοινωνικοποίηση
  • Υγεία
  • Εκπαίδευση

Ένα εξαιρετικό βοήθημα για όποιον σκέφτεται να βάλει στη ζωή του έναν σκύλο.


  • Περιλαμβάνει το .pdf αρχείο και ΦΠΑ (α)
  • Περιλαμβάνει το .pdf αρχείο, τη συμμετοχή στο μάθημα και ΦΠΑ (β)
  • Περιλαμβάνει το .pdf αρχείο, τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση, τη βεβαίωση ολοκλήρωσης και ΦΠΑ (γ)

(α) Online αποστολή του υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf αρχείο) στο email σας.
(β) Online αποστολή του υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf αρχείο) στο email σας και 45΄μάθημα μέσω Skype με Θετικό Εκπαιδευτή της Hug4Dogs.
(γ) Online αποστολή του υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf αρχείο) στο email σας. Υποβολή του συμμετέχοντα ενός γραπτού τεστ, σε ηλεκτρονική μορφή, μετά από την ολοκλήρωση του. Αφού επιτύχει στο τεστ, σύμφωνα με τα απαραίτητα πρότυπα που έχουν τεθεί, λαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης μέσω email. Το τεστ δεν απαιτεί από τον συμμετέχοντα ακαδημαϊκές δεξιότητες, παρά την απλή κατανόηση των κειμένων των οποίων έχει μελετήσει. Η υποστήριξη των συμμετεχόντων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι απαντήσεις δίνονται εντός 48 ωρών.

bull blu Πίσω στο Online Courses List
 
ask_the_expert_online

Covid-19

Hug4Pets_Pet_First_Aid
Hug4Pets_PPG_Project_tRade

Hug4PetsSign
Email:
Όνομα:
Επίθετο:

© Hug4Dogs.com - Anastasia Tsoulia Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων και λοιπών επιμέρους στοιχείων ανήκουν στη Hug4Dogs – Anastasia Tsoulia. Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, δημοσίευση και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση οποιουδήποτε στοιχείου έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή ή άλλη μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια της  Hug4Dogs.com - Anastasia Tsoulia

Copyright © Hug4Dogs. All Rights Reserved.