Υποτροφίες Διδάκτρων

Προκήρυξη:

Η Hug4Pets® – Pet Care Services για τον νέο κύκλο σπουδών που αρχίζει τον Οκτώβριο 2021, θα προσφέρει δέκα (10) Υποτροφίες Διδάκτρων 1.400 ευρώ έκαστη, σε αντίστοιχους υποψηφίους για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
“Hug4Dogs® Seminars for Dog Trainers”.


Οι Υποτροφίες διδάκτρων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1. Ακαδημαϊκές Υποτροφίες για άτομα με ιδιαίτερα προσόντα ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά
2. Υποτροφίες διδάκτρων για άτομα που η οικονομική τους κατάσταση δεν είναι καλή αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Για την ακαδημαϊκή επάρκεια των υποψηφίων αποφασίζει μόνο η Συντονιστική Επιτροπή της Hug4Pets® ως ανώτερο όργανο διοίκησής της.

  • Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα αίτησης για μία (1) μόνο υποτροφία

Σημειώστε ότι ο αριθμός των υποτροφιών είναι περιορισμένος και η αποδοχή ενός υποψηφίου έχει σχέση με το χρόνο υποβολής της αίτησης και την εξόφληση της οικονομικής υποχρέωσης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
2. Να έχουν επαρκή χρόνο για μελέτη και εθελοντική εργασία σε καταφύγια ζώων της περιοχής τους
3. Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν. Οι συνεντεύξεις ολοκληρώνονται στις 5 Οκτωβρίου 2021Υποβολή Αιτήσεων:

Αποστολή αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων στο έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό Σημείωμα (έως 3 σελίδες) στην ελληνική γλώσσα, με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, τις σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, δεξιότητες και επιπλέον προσόντα. Επίσης, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις ή/και βραβεύσεις, τυχόν συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια καθώς και δημοσιεύσεις του. Στο σημείωμα να γίνεται αναφορά στη σχέση του υποψηφίου με τα ζώα και ο λόγος που τον ωθεί στην παρακολούθηση του προγράμματος
2. Αίτηση για Υποτροφία Διδάκτρων


Πληροφορίες & Αίτηση

 
ask_the_expert_online

Covid-19

Hug4Pets_Pet_First_Aid
Hug4Pets_PPG_Project_tRade

Hug4PetsSign
Email:
Όνομα:
Επίθετο:

© Hug4Dogs.com - Anastasia Tsoulia Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων και λοιπών επιμέρους στοιχείων ανήκουν στη Hug4Dogs – Anastasia Tsoulia. Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, δημοσίευση και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση οποιουδήποτε στοιχείου έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή ή άλλη μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια της  Hug4Dogs.com - Anastasia Tsoulia

Copyright © Hug4Dogs. All Rights Reserved.